Cennik

1. Przybliżony cennik nadzorów budowlanych

1.1. Kierownik budowy na małych budowach (domki jednorodzinne)

rodzaj robót

koszt robót netto

przejęcie obowiązków kierownika budowy

750,00 zł - 900,00 zł

przygotowanie dokumentów do zgłoszenia o zakończeniu budowy

750,00 zł - 900,00 zł

jednorazowy kontrola budowy lub doradzctwo techniczne (za każdą rozpoczętą godzinę)

350,00 zł

wykonanie oceny technicznej istniejącego obiektu lub prowadzonych robót budowlanych

od 450 zł

dojazd na miejsce kontroli lub porad z siedziby firmy 4B (za każdy przejechany kilometr)

2,20 zł

 1.2. Kierownik budowy i inspektor nadzoru na większych budowach (budynki wielorodzinne, biurowce, hale, itp.)

rodzaj robót

koszt robót netto

koszt pełnienia funkcji kierownika budowy (z obsługą branżową) liczony od wartosci kosztorysowej całej inwestycji

3% - 5%

koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego liczony od wartosci kosztorysowej całej inwestycji

2% - 3%

koszt pełnienia funkcji inwestora zastępczego podlega indywidualnej wycenie

-----------------

jednorazowy kontrola budowy lub doradztwo techniczne (za każdą rozpoczętą godzinę)

400,00 zł

dojazd na miejsce kontroli lub porad z siedziby firmy 4B (za każdy przejechany kilometr)

2,20 zł

 1.3. Inne świadczone usługi inżynierskie

rodzaj robót

koszt robót netto

wykonanie budowlanego przeglądu technicznego budynków do 1000 m2 powierzchni użytkowej

650-900 zł (za całość)

wykonanie przeglądu technicznego budynków od 1000 m2 do 2500m2 powierzchni użytkowej

0,80-0,60 zł/1m2

wykonanie przeglądu technicznego budynków pow. 2500m2 powierzchni użytkowej podlega indywidualnej wycenie

----------------

kontrola okresowa i konserwacja masztów podlega indywidualnej wycenie

----------------

jednorazowa kontrola budowy lub wykonanie oceny technicznej elementu do którego jest utrudniony dostęp

z koniecznością użycia technik alpinistycznych

od 900 zł

dojazd na miejsce kontroli lub porad z siedziby firmy 4B (za każdy przejechany kilometr)

2,20 zł

Podane ceny są orientacyjnymi cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

Podlegają one negocjacji z obu stron w zależności od rodzaju, wielkości obiektów nadzorowanych oraz zakresu pełnionego nadzoru.

Nie stanowią one oferty cenowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

2. Przybliżony cennik niektórych robót budowlanych    ... w budowie :)

 

 


By Witold Kubicha & Dariusz Szczerba.