Jak należy wykonać pionową izolację ścian piwnic?

 

Jeśli nie znamy warunków gruntowych a dokładnie poziomu wody gruntowej, wówczas na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z całą pewnością nie możemy kierować się tym, że znajomy budujący się w innej miejscowości wykonał izolację typu lekkiego i  nie cieknie mu ze ścian.

Izolacje trzeba wykonać zgodnie z projektem, lecz jeśli poziom wody gruntowej odbiega od założonego w projekcie, to należy zwrócić się do kierownika budowy lub projektanta o dostosowanie izolacji do istniejących warunków.

Ogólny podział izolacji:

- typ lekki - izolacje z mas powłokowych bez wkładek - stosuje się, gdy poziom wody gruntowej jest znacznie niższy od posadowienia fundamentów w gruntach suchych, przesiąkliwych;

- typ średni - izolacje bitumiczne z  jedną lub dwoma wkładkami z papy, z plastycznych mas bitumiczno mineralnych,  z  wypraw wodoszczelnych - stosuje się w celu zabezpieczenia przed wodą opadową przesączającą się w kierunku przegród, w przypadku występowania zmiennego poziomu wody gruntowej na wysokości fundamentów;

- typ ciężki - izolacje bitumiczne z wkładkami (mogą to być wkładki również z blach) - stosuje się do zabezpieczenia budynku przed wodą pod ciśnieniem (poziom wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia).bezpieczeniu izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi!!!

W celu obniżenia poziomu wód gruntowych i zaskórnych wykonuje się drenaż opaskowy.


By Witold Kubicha & Dariusz Szczerba.